Стрели без посока

Злободневни, но не и еднодневни, нашите автори хвърлят метафорите си по заобикалящия ги свят.

Вярата опасно разминава се

Само нишките

Вярата опасно разминава сеот онова, що научено е вече.Сутринта печал носи, не надежда.Бурята предвестника прережда. Епичната лъжа на почит,смисълът от големите победи завинаги изгубен.Чужди загуби карат...

Прочети още...