Гневна пауза

Всеки ден е капка вода,
която бавно отмива
младостта от лицето ми.

И е все едно дали живея с
опасността на разбиващите се в брега вълни
или сънувам в блатната безбрежност на скуката.

Панта рей.

Денят, в който водата замръзна,
е обречен да се връща всяка година.
И да ме заварва различна,
но със същите мисли.

* * *

Несподелената любов бе
добре маскиран с подправки гняв.

Усещах захарта върху устните си сутрин,
преди да измия съня
с глътка ледена реалност.

Очаквах, винаги очаквах,
солта на случайната среща,
придаваща вкус и на най-постните ми дни.

Ала после виждах те със други,
омразни и омайни,
и на езика ми бе така остро и люто –
като уасабито, което ти така и не се научи да обичаш.

И се питах защо не съществувам в твоя свят,
когато
ти заемаше тъй голямо място в моя.

Гневът се трупаше.

* * *

Гневът е моята гилотина.
Пламти в гърдите и душата ми,
но знам, че всъщност е само
висящо над главата ми острие.
А езикът ми – палач, съдник и спасител.

Една ядна дума и ножът приближава,
За да раздели ума от тялото
пред ликуващата за кръв тълпа.

Без ума си ще загубя възможността за онова,
което не умея да притежавам.

* * *

Дните на водата
унищожиха пламъка на гнева.
И безумно, блуждаещо,
тялото ми се дави
в спомена за аромата
на несподелените ни дни.

А денят, в който водата замръзна,
е обречен да се връща всяка година.
И да ме заварва различна,
но със същите мисли.

Share